Ez a weboldal cookie-ket (sütiket) használ, hogy a webáruház megfelelően működjön.

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözöljük Szili Dániel egyéni vállalkozó által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.profiburkolat.hu weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének Megrendelő általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [Adatkezelési Tájékoztató] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Definíciók

Közvetítő: a Honlap üzemeltetője, mint kereskedelmi ügynök Forgalmazó és Megrendelő közötti szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatása érdekében Honlapot üzemeltet és fogadja az emailben, telefonon beérkezett ajánlatkéréseket, megrendeléseket, illetve ezen megrendeléseket közvetíti Forgalmazó felé annak érdekében, hogy Forgalmazó és Megrendelő között szerződéses jogviszony jöjjön létre a megrendelt termékek vonatkozásában. A Honlap és a Honlapon megtalálható információk tekintetében Közvetítő szolgáltatónak minősül.

Megrendelő: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett terméket a kosárba helyezéssel, emailben, telefonon keresztül, vagy egyedi ajánlat elfogadásával megrendeli Közvetítő közvetítésével Forgalmazótól.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Honlap: www.profiburkolat.hu

1. A Forgalmazó és az Közvetítő adatai

A Honlapot az ÖKO-SIÓ Kft. termék kínálatának értékesítése érdekében üzemelteti a Közvetítő :

1.1. A Forgalmazó adatai

Cégnév: ÖKO-SIÓ Kft.
Székhely: 8600 Siófok, Széchenyi u. 49. 2/9
Adószám: 14310388-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-308-111
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Kapcsolattartó: Gyárfás-Tóth Tamás
Telefonszám:06-30/650-56-78

Email cím: info@profiburkolat.hu

1.2. A  Közvetítő adatai

Név: Szili Dániel
Székhely: 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 44.
Telefon: +36/30/5040-994

E-mail: szili.daniel@profiburkolat.hu
Adószám: 66476726134
Nyilvántartási szám: 35288334
Nyilvántartást vezető hatóság: Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatala
Kapcsolattartó neve: Szili Dániel
Kapcsolattartó telefonszáma: +36/30/5040-994
Kapcsolattartó e-mail címe:
szili.daniel@profiburkolat.hu
Tárhely szolgáltató: ShopRenter.hu Kft.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Közvetítő, mint a Honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Az Közvetítő kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Közvetítő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelők által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Közvetítő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Közvetítő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Közvetítő nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Megrendelőt terheli a felelősség.

Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Közvetítő felé. Ha az Közvetítő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlap használatára vonatkozó, a Közvetítő és Megrendelő között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját, vagy ha a Közvetítő törli a Megrendelő regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Közvetítő a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Közvetítő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Közvetítő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Közvetítő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Közvetítő fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.profiburkolat.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Közvetítő által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Közvetítő adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Közvetítő külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Közvetítő által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Közvetítő adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3. A Honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem szükséges.

3.2. Megrendelés

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem szükséges, így a Megrendelő regisztráció nélkül, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Megrendelő a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldali hasábján található "Termékeink" felirat alatt található kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Felhasználónak lehetősége van a termékek között a fejlécben lévő keresőmezőbe írt kulcsszóval is keresni.

Megrendelő a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A rendelésre már a kategória oldalakon is van lehetőség, a "Kosárba" gobbra való kattintással.

Megrendelő a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba rakom” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.

A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és annak árát) Megrendelő a Honlap jobb tetején, a "Kosár" felirat alatt megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Megtekintés” feliratra kattintva Megrendelőt a Honlap a Kosár felületre navigálja. A „Megrendelés” feliratra kattintva pedig Felhasználó közvetlenül a „Pénztár” felületre jut.

A „Kosár” felületen a Megrendelő részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot az esetleges szállítási költséget, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.

Ezen a felületen a Megrendelő még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „Törlés” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, vagy a +/- gobkora való kattintással.

Amennyiben a Megrendelő folytatni kívánja a Honlapon történő vásárlást, böngészést, úgy lehetősége van visszatérni a Honlapon meghirdetett termékek listájára a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással Megrendelő folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A megrendelés leadásához Megrendelőnek az „Elérhetőség” felületen a „Hol érhetünk el?” pontban az alábbi adatokat szükséges megadnia a Közvetítő számára a megrendelés Forgalmazó részére történő továbbítása érdekében. Amennyiben Megrendelő cégként vásrol, a "Cégként vásárolok" jelölő negyzetre kattintva pipával kell jelölnie.

1. Megadandó kapcsolati adatok magánszemély esetén:

 • E-mail cím
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám

2. Megadandó kapcsolati adatok cégek esetében:

 • E-mail cím
 • Cégnév
 • Adószám
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Telefonszám

Ezután a  Megrendelő a "Tovább a szállítási módokhoz" gombra kattintva a "Szállítás" oldalra jut, ahol a rádiogombokra kattintva választhat a szállítási módok közül. Az áruház csak magyarország területére szállít ki. Amennyiben a termék kiszállítását jelöli be, felbukkan egy újabb adatbeviteli mező, ahol a szállítás lebonyolsítása érdekében az alábbi adatokat kell megadni:

 • Irányítószám
 • Város
 • Cím (utca, házszám)
 • Emelet, ajtó, egyéb (opcionális)

A "Tovább a fizetési módokhoz" gombra kattintva a "Fizetés" oldalra jut, ahol a "Válassz fizetési módot" felirat alatt rádiógombok segítségével választhat az utánvétel és a banki átutalás közül. A "Számlázási cím" felirat alatt alapértelmezettnek a számlázási adatok és a számllítási cím egyezése van beállítva, de a Megrendelő az "Új számlázási címet adok meg" pont előtti rádiógombra kattintva ettől eltérő számlázási címet is megdhat.

A "Tovább az összegzéshez" gombra kattintva a megrendelő a "Rendelés összegzése" oldalra jut, ahol ellenőrizheti és szükség szerint a "Módosítás" gombra kattintva meg is változtathatja az elérhetőséggel, szállítással és fizetéssel kapcsolatos adatait. Továbbá megtekintheti a megrendelt termék darabszámát, bruttó árát, a kiszállítási és egyéb költségeket, valamint a bruttó végösszeget.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Megrendelőnek ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót.

Az oldal alján található „Megrendelés” gombra kattintást követően pedig Megrendelő véglegesen elküldheti a megrendelését, melyet, Közvetítő rendszere fogad és a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazolást küld a Megrendelő által megadott email címre.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami a Felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A Honlapon találhatók olyan termékek is, amelyekhez sem ár, sem kosárgomb nem tartozik. Az ilyen termékeknél a Megrendelő direkt ajánlatot kérhet. Az „Ajánlatkérés” gomb lenyomásakor egy üzenetküldésre szükséges ablak ugrik fel, ahol a Megrendelőnek kötelezően meg kell adni a nevét, e-mail címét, valamint azt, hogy mire kér ajánlatot. A Megrendelő opcionálisan a nevét is megadhatja. Az „Elküld” gombra kattintással az ajánlatkérést a Forgalmazó e-mailben kapja meg. A Forgalmazó az ajánlatot a kívánt termékre 5 munkanapon belül e-mailben küldi meg. Az ajánlat minimálisan a következőket tartalmazza:

 • A termék típusát, műszaki paramétereit
 • A termék mennyiségét
 • A termék egységárát
 • A teljes tétel árát
 • A kiszállítási költséget
 • A kiszállítási határidőt
 • A fizetési feltételek

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Közvetítő részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés

Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését Közvetítő késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte Közvetítő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell Közvetítő felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb, 48 órán belül nem kapja meg Közvetítőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a Honlapon keresztül közvetlenül megrendelhető termékek esetében az ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Forgalmazó és a Megrendelő között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Azoknak a termékeknek az esetében, ahol az értékesítés ajánlat szerint történik, a Forgalmazó közvetlenül, vagy a Közvetítőn keresztül egyedi ajánlatot küld Megrendelőnek. Az ajánlat az ajánlott ár mellett tartalmazza a felmerűlő egyéb költségeket (pl. kiszállási díj), valamint a szállítási és fiztelsi feltételeket is (ez utóbbiak a lentiektől eltérhetnek). Ezekben az esetekben a szerződés Forgalmazó és Megrendelő között Forgalmazó vagy Közvetítő által megküldött ajánlat elfogadásával jön létre.

3.5. Szerződés létrejötte

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon keresztül megkötött adásvételi szerződés Megrendelő és Forgalmazó között jön létre, nem pedig a Megrendelő és Közvetítő között. Megrendelő ennek megfelelően tudomásul veszi és elfogadja, hogy Forgalmazó által Megrendelő részére értékesített termékek kiszállítása, átadása, jótállásra,- szavatossági jog,- illetve elállási jog gyakorlására vonatkozó igények és a pénzügyi teljesítés Közvetítőtől függetlenül, Megrendelő és Forgalmazó között zajlik le, így Megrendelő az előzőekben meghatározott bárminemű igényét közvetlenül Forgalmazóval szemben érvényesítheti.

A Honlapon leadott megrendelést Közvetítő a megrendelés teljesítése érdekében továbbítja Forgalmazó felé.

A Honlapon keresztül kötött adásvételi szerződés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így Megrendelő és Forgalmazó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Forgalmazó nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Sem Közvetítő, sem pedig Forgalmazó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Azon termékek esetében amelyek ajánlatkéréssel kerülnek értékesítésre, a szerződés szintén Forgalmazó és Megrendelő között, nem pedig a Megrendelő és Közvetítő között jön létre.

3.6. Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Megrendelő olyan összegért vásárolt, amelyért a Forgalmazó díjat számít fel.

Közvetítő nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan a Honlapon feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben Forgalmazó nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Közvetítő, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Megrendelő eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

Azon termékek esetében amelyek ajánlatkéréssel kerülnek értékesítésre feltüntetésre kerülhet irányár. Az ezekben az esetekben feltüntetett irányár kizárólag tájékoztató jelleggű, nem minősül ajánlattételnek.

3.7. Fizetés

Fizetés utánvétellel: A teljes vételárat (amennyiben van, akkor szállítási költséggel együtt) a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldeményt kézbesítő futárnak.

Fizetés előreutalással: A Forgalmazó díjbekérő vagy proforma számlát ki és az utalást követően állítja ki a végleges számlát. 40 kg feletti, kiszállítással történő rendelés esetén kizárólag előreutalás választható.

3.8. Számla

Forgalmazó a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Megrendelő részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt számlát ad.

3.9. Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a Megrendelő választása szerint 40 kg-ig a GLS futárszolgálattal vagy a Magyar Postával, 40 kg felett a Liegl&Dachser szállítmányozó céggel (a továbbiakban futárszolgálat) történik az online rendelés során a Megrendelő által megadott címre. A kiszállítást A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Megrendelő ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Megrendelő biztosan át tudja venni a megrendelt termékeket.

A csomag aktuális helyzetéről a futárszolgálat értesítést küld a Megrendelő részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt, melyet a diszpécserszolgálati telefonszámán tehet meg.

A GLS futárszolgálat telefonszáma: +36/1/802-1265

A Liegl&Dachser fuvarozó cég telefonszáma: +36/26/532-408

A Magyar Posta Logisztika (MPL) telelefonszáma: +36/1/333-7777

Amennyiben a Megrendelő a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Megrendelő által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Megrendelőnek lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszer kíséreli meg a kézbesítést az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Megrendelőnek felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Forgalmazó csak akkor kísérli meg újból, ha a Megrendelő a megrendelés ellenértékét átutalással vagy bankkártyával Forgalmazó részére kifizette és a vételár a Forgalmazó számláján jóváírásra került.

Ha Megrendelő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Forgalmazó díjmentesen biztosítja.

3.10. Szállítási költségek

A megrendelés kiszállításának költségei a Honlapon leadott megrendelés súlyától függően az alábbiak szerint alakulnak:

Szállítási díjak 40 kg-ig a GLS futárszolgálattal (bruttó):

0,0 - 0,5 kg 2 080 Ft
0,6 – 2,0 kg 2 270 Ft
2,1 - 3,0 kg 3 050 Ft
3,1 - 5,0 kg 3 550 Ft
5,1 - 10,0 kg 3 910 Ft
10,1 - 15,0 kg 4 450 Ft
15,1 - 20,0 kg 4 820 Ft
20,1 - 25,0 kg 5 350 Ft
25,1 – 30,0 kg 5 760 Ft
30,1 – 40,0 kg 6 250 Ft

 

Szállítási díjak 40 kg-ig a Magyar Postával (MPL) (bruttó):

0,0 - 10,0 kg 1 990 Ft
10,1 – 20,0 kg 2 995 Ft
20,1 - 40,0 kg 5990 Ft

 

Szállítási díjak 40 kg felett a Liegl&Dachser fuvarozó céggel (bruttó):

40,1 – 50,0 kg 10 600 Ft
50,1 – 100,0 kg 21 050 Ft
100,1 – 150,0 kg 22 800 Ft
150,1 - 200,0 kg 26 300 Ft
200,1 – 250,0 kg 27 900 Ft
250,1 – 300, 0 kg 30 900 Ft
300,1 – 400,0 kg 35 600 Ft
400,1 – 500,0 kg 40 850 Ft
500,1 – 600, 0 kg 45 700 Ft
600,1 – 700,0 kg 50 700 Ft
700,1 – 800,0 kg 56 650 Ft
800,1 – 900,0 kg 61 250 Ft
900,1 - 1000,0 kg 65 850 Ft
1000,1 – 1100,0 kg 72 900 Ft
1100,1 – 1200,0 kg 77 650 Ft
1200,1 – 1300,0 kg 81 300 Ft
1300,1 – 1400,0 kg 84 150 Ft
1400,1 – 1500,0 kg 87 050 Ft
1500,1 – 1600,0 kg 92 600 Ft
1600,1 – 1700,0 kg 96 200 Ft
1700,1 – 1800,0 kg 98 900 Ft
1800,1 – 1900,0 kg 101 600 Ft
1900,1 – 2000,0 kg 104 100 Ft
2000,1 – 2100,0 kg 109 600 Ft
2100,1 – 2200,0 kg 113 050 Ft
2200,1 – 2300,0 kg 116 500 Ft
2300,1 – 2400,0 kg 120 500 Ft
2400,1 – 2500,0 kg 124 000 Ft

 

Utánvétel esetén az utánvételi díj (bruttó): 274 Ft- 

A fent megjelölt árak a Magyarország területén történő belföldi kiszállításra vonatkoznak, forintban értendők, és tartalmazzák a 27%-ÁFA összegét. Külföldi kiszállítással kapcsolatban kérjük, telefonon vegye fel a kapcsolatot a Közvetítővel vagy a Fogalmazóval jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

Bruttó 20 000 Ft- feletti vásárlás esetén személyes átvétel (8600 Siófok, Sziget utca 1/A) is választható, előre utalással, vagy készpénzes fizetéssel.

Amennyiben a termékek mellett a kiszállítási díj: "ingyenes" szöveg szerepel, abban az esetben a termék kiszállítását nem terheli semmilyen díj, vagy egyéb rejtett költség sem.

3.11. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a GLS futárszolgálattal 1-3, a Magyar Postával 5-10, a Liegl&Dachser fuvarozó céggel 4-6 munkanap. A termék kiszállításának pontos szállítási idejét a Forgalmazó a Megrendelővel ismerteti a megrendelési folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza.

Forgalmazó – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó (Megrendelő) rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Forgalmazó késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Forgalmazó a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

Megrendelő póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 • a Forgalmazó a szerződés teljesítését megtagadta, vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben -és nem máskor- kellett volna teljesíteni.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

4.2. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő Forgalmazó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen Fogyasztó személyére szabtak.

4.3. Elállási jog gyakorlásának menete

Tekintettel arra, hogy az adásvételi szerződés Forgalmazó és Megrendelő között jön létre, így Megrendelő elállási jogát közvetlenül Forgalmazóval szemben érvényesítheti.

Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Forgalmazó részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a következő linken [Elállási / Felmondási nyilatkozatminta] keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát Forgalmazó részére.

Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben Forgalmazó emailben haladéktalanul visszaigazolja Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi Forgalmazónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen -vagy más elektronikus úton- keresztül történő értesítés esetén az értesítés kiküldésének idejét veszi figyelembe Forgalmazó a határidő számítás szempontjából. Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Forgalmazónak 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Forgalmazónak címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha Forgalmazó vállalta e költségek viselését. Forgalmazó azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve annak költségét Fogyasztótól. Forgalmazónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Forgalmazó visszatéríti Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó  Forgalmazó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Forgalmazó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Forgalmazó a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Forgalmazó, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Forgalmazó tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

5.   Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Az ASZF jelen pontja a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

5.1. Kellékszavatosság

Fogyasztó Forgalmazó hibás teljesítése esetén Forgalmazóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Fogyasztó – választása szerint– az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Forgalmazó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Forgalmazó adott okot.

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Fogyasztó közvetlenül Forgalmazóval és nem a Közvetítővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ha Fogyasztó és Forgalmazó közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Forgalmazó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján Fogyasztó bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján Fogyasztó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről Fogyasztó a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában Forgalmazónak nincs felelőssége.

Ha Fogyasztó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (Forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Forgalmazó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Fogyasztó – választása szerint– az alábbi jótállási igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Forgalmazó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Forgalmazó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint Forgalmazó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és Forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítási igény kezelésére a kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet azonban speciális szabályokat határozott meg, amelyeket az alábbiakban részletezünk.

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

Forgalmazó egyes termékek esetében a jogszabályban meghatározott kötelező jótállás időtartamánál hosszabb jótállási időt biztosít, amit az érintett termékek esetében a webáruházban feltüntetünk.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést Forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A kijavítás kezelésekor Forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Forgalmazó Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során Forgalmazó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában Forgalmazó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, Forgalmazó köteles Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Fogyasztó az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatás elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben Forgalmazó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha Fogyasztó ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben Fogyasztó nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg Fogyasztó jogosult:

 • Forgalmazó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Forgalmazótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket Forgalmazó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben Fogyasztó ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás Forgalmazó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

5.4.  A jótállás viszonya más szavatossági jogokkal

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a Fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Forgalmazó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti Fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

5.5.  Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor Forgalmazónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

5.6. Szavatossági, jótállási igény, 3 munkanapon belüli csereigény benyújtása

Megrendelő szavatossági, jótállási igényeit, valamint 3 munkanapon belüli csereigényét, közvetlenül Forgalmazó részére kell benyújtania, tekintettel arra, hogy a szerződést a Megrendelő közvetlenül a Forgalmazóval kötötte. A Forgalmazó 1. pontban feltüntetett elérhetőségein keresztül.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Megrendelő Közvetítő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Megrendelő a termékkel vagy Forgalmazó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett Forgalmazó elérhetőségein keresztül terjesztheti elő.

Közvetítő a hozzá beérkezett szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Közvetítő a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Közvetítő a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (ügyfélszolgálat) szóbeli panasz esetén helyben Megrendelőnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Közvetítő a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Közvetítő az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Közvetítő a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Közvetítő az elutasítás indokáról tájékoztatja Megrendelőt.

Forgalmazó ugyanezen szabályok szerint jár el a hozzá beérkezett és a tevékenységére vagy a termékkel kapcsolatos panaszok tekintetében.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Közvetítő és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Közvetítővel való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat Közvetítő székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, a fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával elsősorban a területileg illetékes kormányhivatalhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Közvetítő (és a Forgalmazó) székehelye szerinti területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:    

Somogy Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló vagy határon át nem nyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.                     

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.                     

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Közvetítő (és Forgalmazó) székhelye szerint illetékes Testület:                 

Közvetítőt a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.                         

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Megrendelő Forgalmazóval fennálló jogvita rendezése érdekében Forgalmazó székhelye szerinti békéltető testülethez is fordulhat.

A fenti jogérvényesítési lehetőségekről itt találhat bővebb információt:
https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/hova_fordulhatok

d) Bírósági eljárás kezdeményezése

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Közvetítő jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával, a módosítás elfogadását követően válnak hatályossá Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:

2024. 03. 23.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:
Profiburkolat webáruház Általános Szerződési Feltételek letölthető változat (.pdf)